Jesteśmy z Wami

Miasto zapewnia, że chce pomóc cudzoziemcom w Świdnicy. Dlatego na stronie internetowej opublikowało informację o tym, gdzie mogą szukać ewentualnego wsparcia. Wszystko pięknie, gdyby nie fakt, że zrobiło to wyłącznie w języku polskim. Trudno uwierzyć, że większość obywateli Ukrainy, Białorusi czy Gruzji zna dobrze język polski. Potwierdzeniem tego są na przykład sytuacje przy kasach w poszczególnych dyskontach. Dlatego postanowiliśmy pokazać urzędnikom, jakie to proste, jeśli tylko się chce. Po opublikowaniu posta na Facebooku, w kilka minut chęć przetłumaczenia tekstu na język ukraiński, zgłosiło kilka osób. Po kilkunastu kolejnych minutach komunikat z urzędu mieliśmy już na poczcie.

Wersja polska

Obecna sytuacja kryzysowa stawia w trudnej sytuacji nie tylko nas Polaków, ale także obywateli innych krajów przebywających na terenie naszego kraju, w tym także w Świdnicy. Szczególnie dotyczy to osób, które przyjechały tu do pracy. Stąd też Urząd Miejski w Świdnicy będzie podejmował działania by w tym wyjątkowym okresie udzielać pomocy potrzebującym.

„Instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc cudzoziemcom są właściwe konsulaty i ambasady państw znajdujących się na terenie Polski. Samorządy niestety nie posiadają prawnych możliwości, które wykraczają poza przyznane im ustawowe kompetencje. Obcokrajowcy posiadający Karty Stałego Pobytu na terenie RP mają takie same prawa, jak obywatele Polscy i w tym zakresie będzie udzielana im niezbędna pomoc przez ośrodek pomocy społecznej. Mając jednak na uwadze powagę sytuacji oraz skalę problemu jaki niesie za sobą pandemia wirusa COVID-19 Urząd Miasta Świdnicy pośredniczy w kontakcie poszkodowanych z przedstawicielami konsulatów i ambasad, prowadzi doraźne działania wspierające obcokrajowców [jak w przypadku obywateli Gruzji] oraz udziela informacji odnośnie prawnych możliwości wsparcia. Ponadto Wydział Funduszy Zewnętrznych monitoruje na bieżąco sytuację związaną z zatrudnieniem obcokrajowców i jest w kontakcie z pracodawcami oraz agencjami pośrednictwa pracy działającymi na terenie miasta. Informacje dotyczące pomocy osobom narodowości ukraińskiej można również znaleźć na stronach internetowych, które prowadzą organizacje pozarządowe. Fundacja „Nasz Wybór” uruchomiła infolinię dla cudzoziemców pracujących w Polsce (nie tylko z Ukrainy). Stosowne informacje można uzyskać chociażby pod numerem +48 727 805 764 lub mailowo: konsultacje@ukrainskidom.pl. Obywatele Ukrainy, którzy chcą wrócić do domu po 17 marca, mogą zarejestrować się w programie „ДРУГ” („Przyjaciel”).

Obcokrajowcy potrzebujący pomocy w związku z obecną sytuacją mogą kontaktować się z:

– Komendą Straży Miejskiej, (tel. 986)

– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, (tel. 74 854-90-53, 74 640-28-88)          

– Biurem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, (tel. 74 856 29 09)       

– Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Aktywności Obywatelskiej. (tel. +48 74 856 29 64)

Wersja ukraińska:

Нинішня криза ставить у скрутну ситуацію не лише поляків, а й громадян інших країн, які проживають у нашій країні, в тому числі в Свідниці. Особливо це стосується людей, які приїхали сюди працювати. Отже, Міська Рада Свідниці буде вживати заходів для допомоги тим, хто потребує, у цей винятковий період.

„Установи, відповідальними за допомогу іноземцям, є компетентні консульства та посольства країн, розташованих у Польщі. Органи місцевого самоврядування, на жаль, не мають правових можливостей, що виходять за рамки передбачених їм встановлених законом повноважень. Іноземці, які мають карти постійного проживання в Республіці Польща, мають ті ж права, що і громадяни Польщі, і в цьому відношенні їм буде надана необхідна допомога центром соціальної допомоги. Однак, беручи до уваги серйозність ситуації та масштаб проблеми, спричиненої пандемією COVID-19, Міська Рада Свідниці опосередковує контакт пошкодованих з представниками консульств та посольств, проводить спеціальні заходи з підтримки іноземців (як у випадку з громадянами Грузії) та надає інформацію про правові варіанти підтримки. Крім того, Департамент Зовнішніх Фондів постійно контролює ситуацію, пов’язану із працевлаштуванням іноземців, та контактує з роботодавцями та агенціями зайнятості, які працюють у місті. Інформація про допомогу людям української національності також можна знайти на веб-сайтах, які ведуть неурядові організації. Фонд «Nasz Wybór» (“Наш Вибір”) запустив «гарячу лінію» для іноземців, які працюють у Польщі (не лише з України). Відповідну інформацію можна отримати за номером +48 727 805 764 або електронною поштою: konsultacje@ukrainskidom.pl. Громадяни України, які хочуть повернутися додому після 17 березня, можуть зареєструватися у програмі „Przyjaciel” („Друг”).

Іноземці, яким потрібна допомога у зв’язку з поточною ситуацією, можуть звернутися до:

– Командування Міської Варти, (тел. 986)

– Муніципальний Центр Соціальної Допомоги, (тел. 74 854-90-53, 74 640-28-88)

– Міське Управління з питань кризових ситуацій, (тел. 74 856 29 09)

– Представник Міського Голови з питань Громадянської Діяльності, (тел. +48 74 856 29 64)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *