„Jest problem – nie ma winnych”

Poseł Katarzyna Mrzygłocka otrzymała odpowiedź z Państwowego Gospodarstwa Wodnego w sprawie katastrofy ekologicznej w Świdnicy. – Po przeczytaniu, wydawać by się mogło, że winnych tego skandalu – TAK, nie boję się tego tak nazwać! – zwyczajnie NIE MA! Każdy zrzuca odpowiedzialność na kolejne instytucje. A problem wciąż istnieje i jest bolączką miasta, jego władz i mieszkańców! – napisała parlamentarzystka na swoim profilu w sieci społecznościowej.

Z dokumentu, który otrzymała wynika, że kontrolujący zbiornik, ze względu na realne zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Świdnica, podjął w dniu 15 maja 2020 roku decyzję o konieczności obniżenia poziomu piętrzenia wody w zbiorniku do poziomu ok. 1,0 m poniżej NPP (normalny poziom piętrzenia). „Powyższa dyspozycja  została odnotowana w książce obiektu budowlanego. Następnie pracownicy PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy dokonali oceny stanu technicznego stalowych klap jazu potwierdzając ich zły stan techniczny (zwłaszcza prawej klapy). W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwości dokładnych oględzin stanu technicznego klapy podjęto decyzję o montażu zamknięć remontowych (szandorów) na prawym przęśle jazu zbiornika do wysokości NPP. Jednocześnie rozpoczęto zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodą (przygotowaną na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego) obniżanie piętrzenia na zbiorniku w tempie do 10 cm na dobę – zakładany poziom obniżenia piętrzenia, tj.1,0 m poniżej NPP. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy powiadomił Centrum Operacyjne PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu o konieczności obniżenia piętrzenia na zbiorniku celem wykonania niezbędnych prac zabezpieczających na stalowych klapach Jazu zbiornika Witoszówka II. Ponadto po przeprowadzeniu kontroli obiektu budowlanego PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy przekazał Zastępcy Prezydent Miasta Świdnica aktualne informacje w sprawie konieczności obniżenia piętrzenia ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa życia i mienia oraz środowiska. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy powiadomił także Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu o terminie kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (DWINB) we Wrocławiu, który w formalnej decyzji organu administracji budowlanej zadecyduje o możliwości dalszego użytkowania zbiornika oraz sposobie realizacji postanowień tej decyzji, które mogą wpłynąć na rośliny, ryby i zwierzęta istniejącego ekosystemu wodnego zbiornika Witoszówka II. Wobec powyższego DWINB we Wrocławiu dokonał kontroli obiektu budowlanego będącego w użytkowaniu i sporządził protokół z kontroli. Na chwilę obecną PGW Wody Polskie oczekuje na formalną decyzję organu administracji budowlanej. Należy zaznaczyć, że ww. procedura związana z obniżeniem poziomu piętrzenia jest koniecznym działaniem prewencyjnym związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektu budowlanego, a tym samym życia i mienia mieszkańców miasta Świdnica. Obniżenie piętrzenia o 1,0 m z 3,0 m, realizowanych na zbiorniku w ramach pozwolenia wodnoprawnego, zapewnia nadal dostateczną Ilość wody umożliwiającą byt i rozwój organizmów w czaszy zbiornika do czasu podjęcia decyzji o konieczności i zakresie wykonania robót remontowych. Podjęcie takich działań jest również konieczne do czasu wyboru ewentualnego, optymalnego terminu i sposobu przesiedlenia organizmów żywych na czas prowadzenia robót w przypadku, kiedy okaże się to konieczne, a także możliwego do wykonania Raportu oddziaływania na środowisko czy potencjalnych niezbędnych działań kompensacji środowiskowej. Jednocześnie informuję, że PGW Wody Polskie zaproponowało zorganizowanie spotkania z przedstawicielami samorządu, na którym zostaną przedstawione i przedyskutowane warianty planowanych działań zaradczych, remontowych i środowiskowych zmierzających do jak najszybszego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania zbiornika wodnego Witoszówka II, w tym normalnego poziomu piętrzenia” – czytamy w odpowiedzi, która otrzymała posłanka. – Jestem zaskoczona treścią tej odpowiedzi! Informuję, że to nie koniec moich działań i jeszcze dziś wystosuję kolejne pismo, tym razem do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, bo to on w poniższej odpowiedzi został niejako „wezwany do tablicy” – zaznacza Katarzyna Mrzygłocka.

W poniedziałek 12 sierpnia z dyrekcją Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu spotkała się prezydent miasta. Jak wynika z komunikatu jej rzecznik, omówiono obecną sytuację i zdarzenia z ostatnich miesięcy oraz rozmawiano o przyszłości zbiornika Witoszówka i koncepcjach jego dalszego funkcjonowania. „ Prezydent poinformowana została, że wszelkie decyzje dotyczące obniżenia poziomu wody w zbiorniku wynikały ze złego stanu technicznego urządzeń na zaporze i zaleceń inspektora nadzoru budowlanego. Docelowo planowany jest kompleksowy remont zapory, co wiąże się z przeprowadzeniem długotrwałego procesu zaplanowania inwestycji, pozyskania środków, wyłonienia w przetargu wykonawcy i wykonania prac. W pierwszej kolejności nastąpi wymiana stalowych klap, co pozwoli na przywrócenie normalnego poziomu piętrzenia wody na zbiorniku. Prace te sfinansowane zostaną przez Wody Polskie, a ich realizacja możliwa będzie w IV kwartale 2020 roku….Przedstawiciele RZGW poinformowali, że w zbiorniku nadal utrzymywany jest maksymalny poziom wody dopuszczalny przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, a także Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu” – napisała rzecznik urzędu, Magdalena Dzwonkowska. Władze miasta mają nadzieję, że harmonogram zaproponowany przez Wody Polskie zostanie zrealizowany bez opóźnień i jesienią poziom wody wróci do normy. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *