Jest porozumienie

Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy oraz Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącym podpisali wspólne porozumienie określające zasady współpracy policjantów i uczniów klas mundurowych. Na podstawie zawartego porozumienia strony, wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, w odniesieniu do młodzieży liceum.

13 września br. w samo południe w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Świdnicy spotkali się Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy podinsp. Andrzej Dobies i Krzysztof  Frączek Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Okazją do tego spotkania było uroczyste podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy policjantów i uczniów klas mundurowych utworzonych w szkole.
Na podstawie zawartego porozumienia strony, wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, w odniesieniu do młodzieży liceum.
Policjanci świdnickiej Komendy oraz uczniowie szkoły zobowiązali się m. in do :
propagowania i kształtowania pozytywnego wizerunku Policji i służb w Policji wśród młodzieży szkolnej,
– zapoznawanie z bieżącą ofertą szkolnictwa i służby w Policji,
– popularyzowanie działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotycznej młodzieży szkolnej,
– wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału policyjnego,
– zapoznawanie młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji, krzewienie właściwych postaw obywatelskich i społecznych.
Policjanci posiadający doświadczenie pedagogiczne będą prowadzili z uczniami lekcje przybliżając młodzieży warsztat pracy stróżów prawa i kształtując umiejętności związane ze specyfiką służby w Policji.
Absolwenci klas policyjnych będą mile widziani w szeregach formacji, a doświadczenia zdobyte podczas trzyletniej nauki z pewnością pozytywnie wpłyną na pracę zawodową w policyjnym mundurze.
(KPP Świdnica)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *