Jakie są oczekiwania mieszkańców?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wspólnie z firmą Trako przygotowało ankietę, którą wypełniło ponad 500 respondentów.

mpk-wodna

Zostali oni poproszeni między innymi o wskazanie najistotniejszych cech komunikacji autobusowej, wśród których wymieniono punktualność, częstotliwość kursowania czy czytelność rozkładów jazdy. Wobec nieznacznego, ale zauważalnego trendu spadku ilości pasażerów bardzo istotne było wskazanie takich atrybutów masowej komunikacji, które mogą zachęcić ankietowanego do korzystania z autobusów.

– Wyniki są dość obiecujące na przyszłość, bo liczba osób, które dziś nie korzystają z publicznego transportu, a byłyby skłonne zacząć korzystać z miejskich autobusów i takich, które nigdy tego nie zrobią jest taka sama. Dokładnie połowa z nich jeździłaby autobusami pod pewnymi warunkami, zatem mamy wskazówki, jak pozyskać nowych klientów naszej spółki i tym samym zaradzić niekorzystnym tendencjom powiedział Tomasz Kurzawa, prezes MPK Sp. z o.o. w Świdnicy.

Respondenci wskazywali wiele czynników, które ich zdaniem mogłyby skłonić ich do zamiany samochodu na autobus. Uznawali za ważny czas dotarcia do celu podróży, dostępność w autobusach automatów biletowych a za niemal nieważne uznali parkingi przy przystankach krańcowych, gdzie mogliby zostawić samochód i kontynuować podróż autobusem.

Najwięcej osób – niemal po 1/5 – wskazało na komfort przejazdu objawiający się klimatyzowanym wnętrzem autobusu oraz wysoką częstotliwość kursowania.

Tomasz Kurzawa za bardzo interesujące uznaje to, że respondenci większą wagę przywiązują do częstotliwości kursowania niż do bliskości przystanku.

– W połączeniu z potrzebą komfortu podczas podróży jest to wyraźny sygnał, że inwestycje w nowoczesny tabor i odpowiednie rozkłady jazdy mogą generować większe wpływy z biletów i wpłynąć na odkorkowanie ulic miasta – mówi prezes.

Wskazania i preferencje zawarte w wynikach ankiety były bardzo pomocne w przygotowaniu złożonego właśnie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu nowych autobusów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *