Jak 500 zł na dziecko zmieniło gminę?

1412 złożonych wniosków, 1330 wydanych decyzji przyznających świadczenie i 1177 rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500plus”. Tak w dużym skrócie przedstawia się pierwszy rok działalności programu wsparcia dla polskich rodzin w gminie Świdnica. Na przestrzeni całego 2016 roku odnotowano 174 urodzenia (wzrost o 42 w porównaniu z rokiem 2015).

Ogólna liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wyniosła = 1412.

Liczba decyzji, na podstawie których wypłacane jest świadczenie wychowawcze (przyznających) = 1330

1412 (liczba przyjętych wniosków) – 1330 (liczba decyzji przyznających) = 82

Różnica ta wynika z faktu, iż oprócz decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego wydano również decyzje odmowne oraz przekazano według właściwości nieprawidłowo złożone wnioski ze względu na miejsce zamieszkania do odpowiedniego organu. 

Łączna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze = 1177 (różnica między liczbą wydanych decyzji przyznających, tj. – 1330 a liczbą rodzin pobierających w/w świadczenie wynika z faktu, iż część rodzin złożyła więcej niż jeden wniosek, co wynika  ze  zmiany sytuacji dochodowej w rodzinie, lub urodzenia się dziecka w trakcie trwającego okresu zasiłkowego)

Statystyka świadczeń, wg kryterium dochodowego

Łączna liczba decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę wynosi 0,00 zł – 674,00 zł: = 595 ( tj. 44,7% )

Łączna liczba decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę wynosi 674,00 zł – 800,00 zł ( w tym także rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i zwiększonym kryterium do kwoty 1.200)  =161 (tj. 12,1%)

Łączna liczba decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego bez ustalania kryterium dochodowego – tj. na drugie i kolejne dziecko = 574 ( tj. 43,20%)

Rok trwania programu to zdecydowanie za mało czasu, by mówić o wzroście liczby urodzeń spowodowanym programem 500 plus. Jednakże porównując statystyki urodzeń na terenie gminy Świdnica ze stycznia i lutego 2016 r. do analogicznego okresu w 2017 r. zauważyliśmy zdecydowany wzrost. Co oczywiście bardzo nas cieszy i jesteśmy dumni z  tego faktu – podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek.

Miesiąc / Rok Styczeń 2016 Styczeń 2017 Luty 2016 Luty 2017
Liczba urodzeń 11 21 15 18
Wzrost + /  Spadek – +10 +3

1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce ruszył rządowy program 500+, ale noworodki zameldowane w gminie Świdnica witane są przez władze gminy miłym podarunkiem i listem gratulacyjnym w ramach akcji „Największy Skarb Gminy to Ty”. Każdy noworodek to duma naszej gminy. Cieszymy się, że w dobie migracji rodzice decydują się na zamieszkanie w naszej gminie i przyszłość swoich pociech wiążą z gminą Świdnica – dodaje wójt gminy.

Łączna wartość wydatków poniesionych z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie) w okresie 01.04.2016 r. – 28.02.2017 r. wyniosła  9.390 520,99 zł

W gminie Świdnica, zadania w ramach rządowego programu „Rodzina 500plus” realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *