Inwestycje w toku

Trwają prace na terenie Parku przy ulicy Jeleniogórskiej. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”.

Inwestycja rozpoczęta została pod koniec czerwca 2020 roku. W zakresie kompozycji zieleni projekt zakłada adaptację istniejących szpalerów i alei drzew, prace porządkowe i pielęgnacyjne w drzewostanie, nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobnych i bylin oraz renowację istniejącego trawnika. Z uwagi na dawną funkcję miejsca (cmentarz) nowa koncepcja zagospodarowania uwzględnia wprowadzenie funkcji związanych z wypoczynkiem i relaksem. Do tej pory wykonane zostały roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz w znacznej części ścieżki wraz z obrzeżami z kostki granitowej.  Do tej pory wykonano wycinkę samosiejek oraz drzew będących w złym stanie sanitarnym. Usunięto również te, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu przyszłych spacerowiczów. Rozpoczęto także roboty ogrodnicze polegające na pielęgnacji istniejącego drzewostanu oraz uprawie gleby pod przyszłe nasadzenia. Łącznie planuje się posadzić 5 sztuk kasztanowca pospolitego, prawie tysiąc krzewów oraz ponad 25 tysięcy sztuk traw ozdobnych, paproci, bluszczu, bylin i krzewinek. Zakończenie inwestycji jest przewidziane na 30 kwietnia 2021r. Przypominamy, że jest to teren budowy  i do momentu zakończenia wszystkich prac wstęp jest zabroniony.

Kolejną inwestycją realizowaną przez Gminę Świebodzice w ramach projektu dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców” jest Park Sportowy. Zlokalizowany między ulicami Królowej Jadwigi z jednej strony i Księcia Bolka z drugiej, o powierzchni ponad 2 ha. W projekcie zagospodarowania przewidziany jest podział terenu na strefy funkcjonalne oraz aktywności ruchowej. W zakresie wyposażenia zaplanowano wybudowanie wielofunkcyjnego boiska (do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki) z centralnie położonym kortem do tenisa ziemnego, wodnego placu zabaw, toru dla rolkarzy oraz adaptację istniejącego placu do Street Workout. Dotychczas zostały w znacznej mierze wykonane alejki o nawierzchni mineralnej, ścieżki z kostki betonowej oraz tor dla rolkarzy. Przygotowano podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego.

Planowane jest nasadzenie jak największej liczby drzew i krzewów na całym terenie o charakterze parkowym. Zostanie posadzonych 200 drzew, ponad 1300 krzewów i prawie 1300 sztuk bylin, traw ozdobnych, roślin bagiennych. Będzie strefa: roślin bagiennych, traw ozdobnych. Także roślin polecanych do ogrodów deszczowych, które będą elementem krajobrazu parku, gdzie wody deszczowe będą wykorzystywane przez roślinność, wpływając na poprawę mikroklimatu. Przy ogrodach deszczowych zostały wykonane roboty ziemne oraz przeprowadzono prace agrotechniczne w celu przygotowania gleby pod przyszłe nasadzenia. Powstanie również łąka kwietna o powierzchni 220 m2. Gmina, jako inwestor, apeluje do mieszkańców o przestrzeganie obowiązujących zakazów, rozwagę i wzmożoną opiekę nad małoletnimi. Na teren budowy wstęp jest wzbroniony, o czym informują zamontowane wokół tabliczki. Budowa Parku Sportowego ma zakończyć się do 30 kwietnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *