Handel zniczami tylko za zgodą

Można już składać wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami.

Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami w dniach od 26 października do 2 listopada br. na terenie miasta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Słowiańskiej można składać do 10 października br. w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Po upływie tego terminu nie będą one przyjmowane, a niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu miejsc.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu miejsc do handlu. Powinien on zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, datę jego sporządzenia oraz wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia  handlu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1/ w zależności od charakteru prawnego przedsiębiorcy:

  1. w przypadku osób fizycznych – wydruk CEIDG,
  2. w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  3. w przypadku producentów rolnych – decyzja o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący oraz dowód jego opłaty,

2/ NIP, REGON / kserokopia/,

3/ oświadczenie,  że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec gminy, ZUS lub KRUS,

4/ zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu  Skarbowego,

Losowanie miejsc do handlu odbędzie we wtorek, 17 października o godz. 9.00 w  sali 104 Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *