Gogołowski powód do dumy

Ochotnicy z Gogołowa wzbogacili się o nowy wóz bojowy. Wysłużonego STAR-a zastąpi bojowy MAN.


Ochotnicza Straż Pożarna w Gogołowie, to jedna z ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych działających w gminie Świdnica. – W swoich szeregach mamy 20 czynnych strażaków, 6 wspierających i 8 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej  MDP. Nasza jednostka powołana została w latach 50-tych XX w. i przeżywa  swoistą reaktywację. Odnotowaliśmy szczególne zainteresowanie sprawami z
zakresu pożarnictwa wśród młodych mieszkańców Gogołowa, a także i pań. Pani sołtys Agnieszka Piaseczna, czy radna Teresa Bąk są już w naszej  jednostce. Zresztą obecność pań i młodzieży spowodowała, że wokół naszej remizy skupia się życie wsi i następuje integracja społeczności lokalnej
– podkreśla prezes OSP Gogołów Wojciech Bąk.
Do przeciwpożarowego zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach zadania własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, w tym 8 jednostek terenowych. Trzy jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów. Sołectwo Gogołów jest najdalej wysuniętą na wschód miejscowością w gminie Świdnica. Tylko w 2015 r. strażacy wyjeżdżali do 16 zdarzeń, a jedną z większych akcji w której brali udział był pożar lasu na zboczach góry Radunia. Ponadto gmina Świdnica jest liderem projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem gminy Świdnica”. Przedmiotem projektu jest zakup 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 3 lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu w postaci: pomp, nożyc i węży hydraulicznych, rozpieraczy ramieniowych hydraulicznych, hydraulicznego rozpieracza teleskopowego, zestawu hydraulicznego do obcinania pedałów w samochodach oraz do wyważania drzwi. Projekt obejmuje swoim zakresem doposażenie 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej tj. OSP w Burkatowie, OSP w Ostroszowicach, OSP w Jaworzynie Śl., OSP w Męcince, OSP w Goczałkowie, OSP w Ujeździe Górnym, OSP w Pożarzysku, OSP w Leśnej, OSP w Tworzyjanowie, OSP w Siekierczynie, OSP w Brzegu Dolnym. Każda z gmin odpowiada przede wszystkim za wdrożenie zakupionego w  ramach projektu sprzętu w określonej jednostce OSP, przeprowadzenie działań promocyjnych, zapewnienie finansowania projektu i zachowanie jego trwałości w zakresie ich dotyczącym. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *