Żeby zagłosować…

wybory

wyboryPrzed nami kolejne wybory samorządowe. Już 21 listopada wybierzemy radnych gmin, powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Przed nami kolejne wybory samorządowe. Już 21 listopada wybierzemy radnych gmin, powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów.

wyboryPrawo udziału w głosowaniu przysługuje mieszkańcom (obywatelom polskim) zameldowanym na pobyt stały oraz wpisanym na wniosek do rejestru wyborców. Obywatele Unii Europejskiej, ujęci w rejestrze, będą wybierali jedynie radnych do Rady Miejskiej w Świdnicy oraz prezydenta miasta Świdnicy.

Świdniczanie, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 rok życia zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zamieszkania. Spisy osób uprawnionych do głosowania będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, pok. 10) do dnia 19 listopada. – To dobra informacja dla głosujących, ponieważ jeśli nie zdążą wyrobić dokumentu tożsamości, to wystarczy że będą posiadali przy sobie inny dokument ze zdjęciem np. legitymację szkolną, czy też paszport – mówi Stefan Augustyn, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Głosujemy w dniu 21 listopada w lokalach obwodowych komisji wyborczych, które znajdują się pod tymi samymi adresami jak w czerwcowych wyborach Prezydenta RP.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w Świdnicy w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych: obwód głosowania nr 2 Rynek 44 (ŚOK Galeria Fotografii), obwód głosowania 24 ul. Karola Marcinkowskiego 10 (Przedszkole nr 16), Obwód głosowania 28 ul. Galla Anonima 1 Szkoła Podstawowa nr 1 (sala nr 16), obwód głosowania 28 ul. Galla Anonima 1 Szkoła Podstawowa nr 1 (sala nr 30). W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek składa się w urzędzie najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, czyli do dnia 16 listopada.

Osoby niepełnosprawne w dniu wyborów będą mogły być również dowiezione do lokalu obwodowej komisji wyborczej, w godz. 14.00-18.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (74 8562-823).

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika.

Szczegółowe informacje w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa oraz głosowania w wyborach samorządowych można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich (pok. 10) lub telefonicznie (74 8562-820 lub 74 8562-821).

Tutaj znajdziesz granice swojego obwodu

oprac. esbe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *