Dzień wiosny z „głową”

Dzisiaj pierwszy dzień wiosny. To również tzw. Dzień wagarowicza, który obfituje niestety w znaczną ilość aktów wandalizmu lub innych przypadków łamania prawa. W celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy prowadzić będą na terenie miasta i powiatu wzmożone działania o kryptonimie „Dzień wagarowicza”.

Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że 21 marca 2017 roku na terenie Świdnicy i powiatu odbędzie się cykl imprez towarzyszących z okazji „Dnia wagarowicza” i pierwszego dnia wiosny. Większość zorganizowana zostanie w placówkach oświatowych, ale niewykluczone jest, że znaczna ilość młodzieży świętować będzie także poza szkołami. W związku z tym istnieje realne zagrożenie nadużywania przez młodych ludzi alkoholu lub innych środków odurzających, nasilających ich negatywne zachowania oraz zagrożenie popełniania przestępstw i wykroczeń. Dlatego wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zaplanował działania pod krypt. „Dzień Wagarowicza”, które mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniu czynami o charakterze chuligańskim poprzez zdecydowaną i natychmiastową reakcję Policji, w szczególności na zgłoszenia mieszkańców oraz ujawniania osób naruszających przepisy kodeksu wykroczeń z tzw. wykroczeń  “społecznie uciążliwych”. Jak co roku w pierwszy dzień wiosny na terenie powiatu świdnickiego pojawi się większa ilość patroli. Ulice, parki, skwery i miejsca, w których może gromadzić się młodzież, zostaną poddane szczegółowemu nadzorowi policjantów.  Ich zadaniem będzie niedopuszczenie do chuligańskich wybryków, spożywania alkoholu i narkotyków. W celu uniknięcia zdarzeń z nietrzeźwymi nieletnimi, apelujemy do sprzedawców aby przestrzegali przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i nie sprzedawali alkoholu nieletnim. Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem zagrożonym grzywną, właścicielowi zostaje cofnięta koncesja na podawanie i sprzedaż alkoholu.   Nieletni, którzy naruszą porządek muszą liczyć się z konsekwencjami, powiadomieniem szkoły, rodziców a w przypadkach popełnienia czynu karalnego w stosunku do nich wszczęte zostanie postępowanie, które swój finał będzie miało w Sądzie dla Nieletnich. Prowadzone działania mają również na celu zwalczanie przestępczości kryminalnej,  poprawę porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu świdnickiego, a także wykonywanie działań patrolowych w rejonach lokali i innych miejsc, w których dochodzi do spożywania alkoholu w sposób naruszający przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *