Działają na rzecz seniorów  

Za główne cele postawili sobie m.in.: promowanie zdrowego stylu życia i idei zdrowia oraz zdrowego i aktywnego starzenia się, wspieranie działań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i rehabilitacji seniorów, opracowanie strategii kompleksowej polityki senioralnej oraz współpracę z różnymi instytucjami. Mowa o koalicji na rzecz zdrowego starzenia się, która zawiązała się w Świdnicy i Dzierżoniowie.

 

Za główne cele postawili sobie m.in.: promowanie zdrowego stylu życia i idei zdrowia oraz zdrowego i aktywnego starzenia się, wspieranie działań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i rehabilitacji seniorów, opracowanie strategii kompleksowej polityki senioralnej oraz współpracę z różnymi instytucjami. Mowa o koalicji na rzecz zdrowego starzenia się, która zawiązała się w Świdnicy i Dzierżoniowie.

Zawarły ją 14 maja tego roku w Krzyżowej powiaty świdnicki i dzierżoniowski, gmina Świdnica i Dzierżoniów, miasto Świdnica i Dzierżoniów, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Społeczna Akademia Nauk Wydział w Świdnicy.   – Polityka senioralna jest dla nas ważnym priorytetem. To nie tylko kluby seniora i plany związane z „Domosem”, ale też na przykład poszerzenie oferty kulturalnej – mówi zastępca prezydenta Świdnicy Szymon Chojnowski.

Liderkami „Regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia się” są  wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Lasek i prodziekan Społecznej Akademii Nauk Joanna Mesjasz, które podczas dzisiejszej konferencji prasowej przekazały szczegóły tej inicjatywy.  – Naszą rolą jest przygotowanie diagnozy sytuacji osób starszych w powiatach świdnickim i dzierżoniowskim. Chcemy zobaczyć, jak wygląda aktywność seniorów. Ankieta już została uruchomiona. Badania zakończą się do końca tego roku – zapewnia prodziekan. Zastępca prezydenta zaznaczył. – Zaczynamy od analizy sytuacji i badań po to, aby stworzyć dokumenty strategiczne dot. polityki senioralnej. Potrwa to niestety kilka miesięcy, ale chcemy zrobić to dobrze.

Główną koncepcją zawartej koalicji jest podjęcie działań promujących aktywną i zdrową starość. – Ich sens doskonale oddaje hasło Polskiej Prezydencji w UE, które mówi, że zdrowe starzenie zaczyna się już w dzieciństwie. Wiemy, że społeczeństwo się starzeje, ale najsmutniejsze jest to, że starzeje się niezdrowo. Chcemy temu zapobiec i sprawić, aby przyszłe pokolenia mogły świadomie wybierać zdrowy styl życia, co potencjalnie zapewni im zdrową starość – przekonywała Krystyna Lasek.  – Jest to problem priorytetowy, ponieważ liczba seniorów z roku na rok wzrasta.

W Polsce jest 8 milionów seniorów. W Świdnicy mieszka ich około 17 tysięcy, co stanowi 20 proc. populacji miasta.  – Ta liczba będzie wzrastać. Co ciekawe, sprawami osób starszych zajmują się już wszystkie samorządy w kraju. Ostatnio przyjęto nawet takie novum – ustawę o osobach starszych – informowała Danuta Nowicka, dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 – Te dane pokazują, że dzisiaj senior to jest naprawdę ktoś i czas to teraz docenić – dodała wiceprezes UTW, a obecny na konferencji Mirosław Grabowski  z Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie jest przekonany, że taka inwestycja na rzecz poprawy zdrowia i aktywności osób starszych się opłaca.  – Chodzi o lepsze życia dla seniorów, ale ważnym elementem jest też kwestia finansowa. Im bardziej aktywny senior tym nakłady finansowe bez działań aktywizujących będą coraz większe, a chyba wszystkim zależy na tym, żeby człowiek był zdrowy. Nieaktywne ciało popada w chorobę, a to kosztuje, dlatego porady dietetyków, psychologów i warsztaty poradnicze, konferencje tematyczne i szkolenia są tak ważne.

Podczas konferencji prasowej była także mowa o rozszerzeniu oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla seniorów, o wprowadzeniu świdnickiej Karty Seniora i kopertach życia. Szczegóły na ten temat w poniedziałkowym papierowym wydaniu „Wiadomości Świdnickich”.

 

Beata Figurna-Garbiec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *