Drogi powiatowe prowadzą ku lepszemu

Dodatkowa inwestycja drogowa dzięki dobrze przeprowadzanym przetargom, budowa kanalizacji deszczowej z zaoszczędzonych środków w ramach jednego z projektów, 14 kilometrów wyremontowanych dróg, znakomita współpraca pomiędzy powiatem, a samorządami gminnymi. Tak w skrócie wyglądał rok 2019 w inwestycjach drogowych powiatu świdnickiego, który został omówiony na piątkowej konferencji z udziałem Piotra Fedorowicza, starosty Powiatu Świdnickiego, Zygmunta Worsy, wicestarosty Powiatu Świdnickiego, Marka Olesińskiego, dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz zaproszonych samorządowców: wójt Gminy Świdnica Teresy Mazurek, burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza i wójta Marcinowic Stanisława Lenia.

Piątkowe spotkanie w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy było podsumowaniem inwestycji, które udało się zrealizować w ubiegłym roku przy udziale gmin naszego powiatu. – Bez wsparcia samorządów gminnych byłoby trudno, a czasami i niemożliwe do zrealizowania – rozpoczął spotkanie Piotr Fedorowicz, Starosta Powiatu Świdnickiego, co było podkreślane podczas całego spotkania. – Rok 2019, na jego starcie, nie zanosił się na taki, który będzie jednym z najlepszych w kwestii przedsięwzięć drogowych. Planowana była wyłącznie przebudowa drogi na odcinku Bolesławice – Nowice – Piotrowice Świdnickie w Gminie Jaworzyna Śląska. Inwestycja ta była dofinansowana ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. – Ta droga była naszą bolączką od wielu lat i dzięki środkom wojewody udało się to zrobić – mówił Piotr Fedorowicz. Do Funduszu Dróg Samorządowych złożono 6 wniosków, z których każdy został przyjęty. Trzy dotyczyły remontów dróg (Lubachów – Złoty Las, Jagodnik – Miłochów – Gogołów – Wirki, Lutomia Dolna – granica powiatu) i zostały w całości zrealizowane w 2019 roku. Kolejne trzy są rozłożone na dwa lata. – Mamy nadzieję, że do końca lipca 2020 roku te drogi uda się wyremontować – zaznaczał Starosta Świdnicki. W ramach Funduszu złożone zostały również wnioski na bieżący rok o trzy drogi powiatowe. Z nieoficjalnych informacji wynika, że również te wnioski dostały pozytywną rekomendację. Warto dodać, że pod koniec 2019 roku, w związku z dobrze przeprowadzonymi przetargami, udało się wygospodarować nieplanowaną nadwyżkę w budżecie. – Udało nam się wyremontować nieszczęśliwy odcinek od drogi krajowej nr 5 w kierunku miejscowości Lasek, w kierunku powiatu średzkiego – mówił Piotr Fedorowicz.

W ciągu ostatnich lat zakładaliśmy, że wykonamy około 20 km dróg – mówił Zygmunt Worsa, wicestarosta. Podkreślał również, że nasze drogi mają specyficzny charakter, ponieważ w większości gmin jeżdżą po nich ciężkie pojazdy przewożące kruszywa. – Musimy sobie zdawać sprawę z bardzo ważnej rzeczy – obciążenie tych dróg i natężenie ciężkiego transportu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Pierwszą z inwestycji, zrealizowaną z Funduszu usuwania skutków klęsk żywiołowych, była przebudowa drogi powiatowej nr 2936D na odcinku Bolesławice – Nowice – Piotrowice Świdnickie na odcinku o długości ponad 3 km, na którą powiat świdnicki otrzymał promesę w wysokości 2 099 998,00 złotych. – Wartość zadania przed przetargiem wynosiła 3,5 mln złotych, po przetargu ta kwota zmniejszyła się do 2 mln 600 tys. złotych. 10% tej kwoty, czyli 260 tys. to dofinansowanie Gminy Jaworzyna Śląska, za co składam podziękowania – zwrócił się Marek Olesiński w kierunku Grzegorza Grzegorzewicza, Burmistrza Jaworzyny Śląskiej. Oszczędność, wynikająca z różnicy między kwotą planowaną, a przetargową pozwoliła, na rozszerzenie zadania o przebudowę kanalizacji deszczowej w Nowicach z Ø400 do Ø 600 na długości 350 m.

Wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych

Powiat świdnicki złożył sześć wniosków do FDS, z których każdy został zaopiniowany pozytywnie, a kwota dofinansowania wyniosła łącznie ponad 13 mln złotych. Połowa zadań była realizowana w systemie jednorocznym, druga część – systemie dwuletnim. – Na 44 zadania, które zostały dofinansowane w ramach pierwszego naboru, aż sześć zadań zostało dofinansowanych w powiecie świdnickim – podsumowywał Marek Olesiński. – Jest to największa liczba zadań, które zostały dofinansowane w ramach jednego powiatu, ale również pod względem kwoty. Trzy z zadań – remonty odcinków dróg powiatowych 2882D, 1990D i 2877D – zostały zrealizowane w zaledwie 4 miesiące. – Każde z tych zadań było realizowane przez inną firmę. Dzięki temu od 6 września do 20 grudnia udało się przeprowadzić procedurę od wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy do zrealizowania zadania – mówił Marek Olesiński. Trzy z tych zadań zostały zrealizowane lub będą realizowane na terenie Gminy Wiejskiej Świdnica. Wynika to ilości dróg na jej terenie, która wynosi 100 km co jest, w porównaniu do pozostałych gmin powiatu świdnickiego, bardzo wysoką liczbą. W kosztach zadań partycypowały Gmina Wiejska Świdnica (łączna dotacja w wysokości 320 000,00 złotych) oraz Gmina Marcinowice (44 000,00 złotych).

Współpraca z samorządami

Jak podkreślali wszyscy zgromadzeni na konferencji, większość wykonywanych inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca pomiędzy powiatem, a gminami. – Tak, jak powiedział Pan Starosta, inwestycje te nie byłyby możliwe, gdyby nie nasza współpraca – mówił Grzegorz Grzegorzewicz, burmistrz Jaworzyny Śląskiej. – Cieszą nas remonty dróg w naszych gminach, ale i cieszą remonty w całym powiecie, ponieważ my wszyscy z nich korzystamy. Nasi mieszkańcy widzą poprawę i ją doceniają. Powodów do zadowolenia nie kryła również wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. – W imieniu władz gminy, a w szczególności mieszkańców sołectwa Gogołów, dziękuję Panu Staroście, Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego za sprawne przeprowadzenie prac remontowych drogi z Jagodnika do Wirek, obejmujący odcinek w naszej gminie od Jagodnika do Gogołowa – mówiła Teresa Mazurek.

Plany na 2020 rok

W inwestycjach na bieżący rok znajdziemy kolejnych sześć zadań, z których trzy mają już pewne dofinansowanie, a kolejne trzy, według nieoficjalnych informacji, zostały zaopiniowane pozytywnie. – Czekamy na decyzję Premiera o przyznaniu dofinansowania – mówił Piotr Fedorowicz. Na rok 2020 zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłakowice (2,957 km), remont drogi powiatowej nr 2880D na odcinku Jaworzyna Śląska – Piotrowice Świdnickie – Żarów (3,898 km), remont dróg powiatowych nr 291D i 2011D na odcinku drogi woj. 379 – Bystrzyca Dolna – Burkatów (3,668 km), przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2882D na odcinku Złoty Las – Dziećmorowice, przebudowa drogi powiatowej nr 2749D na odcinku Dobromierz – Jugowa, przebudowa drogi powiatowej nr 2883D na odcinku Strzegom – Godzieszówek.

INWESTYCJE DROGOWE POWIATU ŚWIDNICKIEGO ZREALIZOWANE W 2019 ROKU:

• Remont drogi powiatowej nr 2882D na odcinku Lubachów – Złoty Las (1,625 km).
Wartość zadania po przetargu: 728 447,90 zł, wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 582 758,34 zł (80%), dofinansowanie Gminy Świdnica: 106 666,67 zł.

• Remont drogi powiatowej nr 1990D na odcinku Jagodnik – Miłochów – Gogołów – Wirki (5,846 km)
Wartość zadania po przetargu: 2 060 992,92 zł, wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 648 794,34 zł (80%), dofinansowanie Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice: 107 106,67 zł.

• Remont drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Lutomia Dolna – granica powiatu (1,921 km)
Wartość zadania po przetargu: 854 408,61 zł, wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 683 526,89 zł (80%), dofinansowanie Gminy Świdnica: 106 666,66 zł.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2936D na odcinku Bolesławice – Nowice – Piotrowice Św. Km 3+840 – 7+610 (3,77 km)
Wartość zadania po przetargu: 2 624 998,69 zł, wartość dofinansowania z Funduszu usuwania skutków klęsk żywiołowych: 2 099 998,00 zł (80%), dofinansowanie Gminy Jaworzyna Śląska: 262 499,87 zł.

• Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowice km 5+037 – 5+697
Wartość zadania po przetargu: 649 723,86 zł, wartość dofinansowania z Funduszu usuwania skutków klęsk żywiołowych: 519 779,00 zł.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2090D od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 – gr. Powiatu (Lasek) (1,13 km)
Wartość zadania po przetargu: 442 830,75 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *