Dotacje trafiły do powiatu

16 gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie terenu. Dzięki programowi „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” samorząd województwa wspiera realizację małych, ale ważnych dla mieszkańców inwestycji. Wśród nich Dobromierz i Świdnica.

Podczas czerwcowej sesji Zarząd województwa otrzymał votum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku

Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego podczas czerwcowej sesji Sejmiku Województwa przedstawił listę rankingową zgłoszonych projektów.

Dofinansowania z budżetu samorządu województwa na łączną kwotę blisko 1,4 mln zł pomogą gminom z subregionu wałbrzyskiego np. wyremontować świetlice, boiska sportowe, wybudować place zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty rekreacyjne czy chodniki.

 Mimo trudnej sytuacji finansowej związanej z epidemią koronawirusa zdecydowaliśmy o przeznaczeniu prawie 1,4 miliona złotych na program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Wśród działań realizowane są przede wszystkim zadania z zakresu poprawy infrastruktury na wsiach. Ponadto od tego roku dodatkowo premiujemy zadania związane z małą retencją, która ma pomóc w ochronie przed suszą w dobie zmian klimatycznych. Gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski uzyskały akceptację – zaznacza wicemarszałek Grzegorz Macko. Celem programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest wspieranie małych lokalnych projektów na terenach wiejskich. Projekty zgłaszane są przez gminy, często na wniosek i z inicjatywy samych mieszkańców. Maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł.

W powiecie świdnickim dotacje otrzymały:

  • Dobromierz (Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego w hali sportowo -rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych – 30 000,00 zł)
  • Świdnica (Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej – 30 000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *