Na co wyda Dolny Śląsk w 2015 r.?

Marszalek Budzet 01
Marszalek Budzet 01Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę budżetową na rok 2015. Niższy o ponad 100 mln zł niż w roku 2014 deficyt, mniejszy od ubiegłorocznego kredyt zaciągnięty na pokrycie podjętych zobowiązań i niższa o niemal 5 mln zł kwota obsługi zadłużenia, to tylko kilka wskaźników, które charakteryzują budżet regionu na 2015 rok.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę budżetową na rok 2015. Niższy o ponad 100 mln zł niż w roku 2014 deficyt, mniejszy od ubiegłorocznego kredyt zaciągnięty na pokrycie podjętych zobowiązań i niższa o niemal 5 mln zł kwota obsługi zadłużenia, to tylko kilka wskaźników, które charakteryzują budżet regionu na 2015 rok.Marszalek Budzet 01

 

Projekt budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015 zakłada dochody w wysokości 1.203 mln zł, co plasuje Dolny Śląsk na czwartym miejscu w Polsce pod względem wielkości budżetów regionalnych. Na dochód województwa składają się głównie: podatek CIT (33.3 proc.), podatek PIT (8 proc.), dotacje z budżetu państwa i inne dochody przeznaczone na realizację projektów unijnych (prawie 40 proc.)

Wydatki województwa zaplanowano na 1.390 mln zł. Największa część wydatków zostanie przeznaczona na transport, na który samorząd województwa przewiduje ponad 482 mln zł. Stanowi to ponad 1/3 wszystkich wydatków. Blisko 285 mln zł (20 proc.) przeznaczonych zostanie na rolnictwo, 202 mln zł (15 proc.) na wsparcie rozwoju regionalnego, a 80,5 mln zł (5,8 proc) na edukację.

W roku 2015 Dolny Śląsk przeznaczy na tzw. „wydatki” nominalnie o 675 mln zł mniej niż w roku poprzednim. Faktycznie jednak spadek wysokości wydatków wynosi 100 mln zł. Różnica ta wynika z faktu, ze w roku 2014 wydatki budżetowe zawierały:

– wpłatę do budżetu państwa 268 mln zł. z tytułu janosikowego (w tym roku jest to 65 mln)

– realizację projektów współfinansowanych ze środków UE na kwotę 819 mln (w tym roku jest to 565 mln)

– zwiększenie wydatków w trakcie roku budżetowego o 118 mln (wysokość tegorocznego zwiększenia będzie znana dopiero pod koniec roku. Na dziś aplikujemy o środki z rezerwy celowej na sumę niemal 244 mln zł.)

Oszczędności w tegorocznych wydatkach dotyczą:

–        Transportu                                                           51,5mln zł,

–        Administracja                                                      18,7 mln zł

–        Oświata                                                               12 mln zł,

–        Kultura fizyczna                                                   4,4 mln zł,

–        Kultura (w tym ochrona zabytków)                     3,3mln zł,

–        Rolnictwo                                                             3,7 mln zł,

–        Ochrona Zdrowia                                                 3 mln zł,

–        Obsługa długu                                                     3 mln zł.

Na rok 2015 zaplanowano niższą kwotę kredytu oraz mniejszy deficyt niż w uchwale budżetowej na rok 2014.

                  

   1.01.2014               

 1.01.2015      

kredyt

360 mln zł

234 mln zł

deficyt

292 mln  zł

188 mln zł

% do dochodów Województwa

16,4

15,6

 

Zmniejszyła się również kwota obsługi zadłużenia w odniesieniu do uchwały budżetowej 2014 r.

 

       1 stycznia 2014            

    45.450.432 zł                 

      1 stycznia 2015

   40.637.438 zł    

W tegorocznym budżecie ustalone zostały rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 30 mln 43 tys. zł, w tym na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej. Ponadto, w trakcie roku budżetowego (styczeń, luty po uchwaleniu budżetu Państwa) Dolny Śląsk wpłaci mniej do budżetu Państwa o 12 mln 860 tys. zł. Zwolnione środki finansowe będzie można przeznaczyć na zadania statutowe Samorządu Województwa.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego po przyjęciu budżetu państwa zamierza również aplikować o środki finansowe ujęte w rezerwach celowych. Aktualnie przygotowana kwota wniosków wynosi 243 mln 987 tys. zł.

Do największych zaplanowanych w przyszłym roku inwestycji samorządu województwa należą m.in.:

  1. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – 155 710 000 zł
  2. Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich – 121 820 000 zł
  3. Poprawę stanu infrastruktury drogowej – 73 365 412 zł

4) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej –  63 265 007 zł

5) Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 55 000 000 zł

6) Ochrona gruntów rolnych – 50 092 992 zł

7) Współfinansowanie dla przedsiębiorców z dotacji celowej budżetu Państwa projektów objętych pomocą publiczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – 37 030 000 zł

 

UM Dolny Śląsk

{fcomment} 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *