Aktualności

Aktualności

Budynek Poczty Głównej

Budynek Poczty Głównej – mieści się niedaleko dworca Świdnica Miasto przy pl. Grunwaldzkim 1. Został wybudowany w 1876 roku, a w 1907 uległ znacznej przebudowie. Obecnie mieści się w nim Urząd Pocztowy Świdnica 1.

Aktualności

Budynek Teatru Miejskiego

Budynek ten mieści się przy Rynek 45. Został wybudowany w roku 1822. Poważnej przebudowie uległ w roku 1882 oraz w latach 60. XX wieku. Obecnie mieści się tutaj sala teatralno-widowiskowa Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Aktualności

Budynek Gimnazjum

Gimnazjum zostało wybudowane w latach 1852-1854 na fundamentach zniszczonego kościoła i klasztoru Franciszkanów. Obiekty te powstały już w XIII wieku. Pochowana w nim była księżna Agnieszka, ostatnia władczyni księstwa Świdnicko-Jaworskiego.

Aktualności

Ratusz Miejski

Pierwotny budynek ratusza, wybudowany w stylu gotyku był budowlą dwupiętrową. Powstał on w wyniku przebudowy domu kupieckiego pochodzącego z 1291 roku, przeprowadzonej w latach 1329-1336. Niestety wieża nowego ratusza spłonęła w pożarze miasta w 1393 roku. Odbudowaną i odrestaurowaną wieże jak i cały ratusz strawił kolejny wielki pożar 9 maja 1528 roku. Wieżę i ratusz…

Aktualności

Kamienice Świdnicy

Rynek 1 Jest to kamienica barokowa nosząca cechy barokowego praskiego pałacyku. Cechą charakterystyczną wyróżniającą ją spośród innych obiektów jest zabytkowa barokowa rzeźba maryjna pochodząca z XVIII wieku. Figura ta stoi od strony Franciszkańskiej. Rynek 6 Wybudowana w stylu późnego gotyku. Posiada ona charakterystyczny portal gotycko-renesansowy pochodzący z XVI wieku.   Rynek 7 Tzw. Dom Pod…

Aktualności

Parafia Miłosierdzia Bożego

Parafia Miłosierdzia Bożego jest jedną z najmłodszych parafii świdnickich. Została powołana do życia 27 czerwca 2004 roku na mocy dekretu ogłoszonego przez biskupa świdnickiego. Pierwszym proboszczem tej parafii został ks. Tomasz Zając.

Aktualności

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

Powstała ona z dawnej kaplicy cmentarnej, która została przebudowana i wyświęcona na cerkiew prawosławną. Cerkiew ma charakter krzyża nakrytego ośmioboczną kopułą. Wewnątrz na uwagę zasługuje ikonostas pochodzący z lat 70. XX wieku. Cerkiew mieści się przy Waleriana Łukasińskiego 49 na terenie cmentarza komunalnego.


1 596 597 598 599 600 601