Aktualności

Aktualności

Zespół zabytkowych rzeźb w Rynku

Oprócz rzeźb zdobiących kamienice mieszczańskie i ratusz istnieją jeszcze zabytkowe fontanny miejskie oraz kolumna znajdujące się na Rynku świdnickim. Rzeźby te zdobią cztery fontanny miejskie stojące w narożnikach rynku. Fontanna w narożniku skąd wybiega Kotlarska jest dłuta L. Webera i przedstawia Atlasa. Pochodzi z 1716 roku, a restaurację przeszła w 1932 roku. Druga, dłuta tego…

Aktualności

Zabytki architektury sakralnej

Wiele z obiektów kościelnych, niegdyś używanych przez duchownych, dziś pełni zupełnie inne funkcje. Wśród nich znajdują się także obiekty zabytkowe.   Zespół zabudowań dawnego kościoła św. Barbary oraz Baszta Strzegomska Zespół kościoła wraz z basztą strzegomską mieści się przy Basztowej 2. Jest to dawna kaplica połączona z basteją Bramy Strzegomskiej z 1750 roku. Kaplica jest…

Aktualności

Zabytki architektury obronnej

Mury obronne Świdnickie mury obronne były budowane od początku XIII wieku. Po ukończeniu w 1623 roku, stanowiły one potrójny pierścień obronny z 7 bramami oraz ponad 70 basztami i wieżami. Niestety w całości nie przetrwały długo gdyż poważnie zostały uszkodzone podczas wojny trzydziestoletniej. Następnie w wyniku przebudowy Świdnicy i awansowania jej do rangi twierdzy w…

Aktualności

Zabytki techniki

Zabytki techniki – należą tutaj pozostałości 10 młynów wodnych m.in. Przy Kraszowickiej, Pionierów, Wrocławskiej, Komunalnej, Częstochowskiej. Należą też tutaj świdnickie mosty i wiadukty kolejowe oraz drogowe które głównie pochodzą z przełomu wieków XIX i XX.

Aktualności

Zabytki architektury przemysłowej

Miasto przez lata było dużym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym. Pozostałością po okresie uprzemysłowienia jest kilkanaście zabytków techniki i architektury przemysłowej.   Dawny spichlerz Dawny spichlerz mieści się przy Kotlarskiej 16. Wcześniej znajdował się tutaj kościół Bożego Ciała. Kościół, ten został przerobiony z dawnej synagogi stojącej tu od 1380 roku najprawdopodobniej w roku 1453. Obecny budynek…

Aktualności

Zabytki architektury kolejowej

Świdnica leży na uboczu szlaków kolejowych, jednak świdnickie dworce należą do obiektów zabytkowych. •          Dworzec PKP Świdnica Miasto •          Dworzec PKP Świdnica Przedmieście •          Dworzec PKP Świdnica Kraszowice

Aktualności

Dawne Muzeum Miejskie

Dawne Muzeum Miejskie – mieści się przy Muzealnej 4. Wybudowane w roku 1892 jako willa prywatna znanego wiertnika świdnickiego inż. Morisa. Obecnie nic nie znajduje się w tym budynku, który intensywnie niszczeje.

Aktualności

Gmach Banku Zachodniego WBK

Gmach Banku Zachodniego WBK – znajduje się przy pl. 1000-lecia 1. Został wybudowany w roku 1903 na miejscu dawnego kościoła św. Mikołaja który został wyburzony w XVIII wieku. W miejscu tym znajdował się też cmentarz założony podczas epidemii zarazy dziesiątkującej miasto w 1360 roku.

Aktualności

Gmach Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej

Mieści się on w centralnej części miasta na placu Grunwaldzkim. Został wybudowany w roku 1885 na fundamentach rozebranego wcześniej (1879) klasztoru Dominikanów. Zabytkowe są wykute na frontowej ścianie herby miast które stanowiły kiedyś obwód sądowy świdnicki. Te miasta to: Świdnica, Wałbrzych, Świebodzice, Dzierżoniów, Strzegom, Niemcza, Mieroszów, Boguszów-Gorce, Głuszyca i Sobótka. Wewnątrz budynku nakręcono kilka scen…

Aktualności

Budynek Poczty Głównej

Budynek Poczty Głównej – mieści się niedaleko dworca Świdnica Miasto przy pl. Grunwaldzkim 1. Został wybudowany w 1876 roku, a w 1907 uległ znacznej przebudowie. Obecnie mieści się w nim Urząd Pocztowy Świdnica 1.


1 539 540 541 542 543 545