Burmistrz stracił większość w radzie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Do końca lutego Regionalna Izba Obrachunkowa ustali budżet Gminy Świebodzice w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Decyzją większości radnych projekt uchwały budżetowej na ten rok został bowiem odrzucony.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pomimo wielu rozmów, wprowadzonych zmian w projekcie budżetu oraz argumentów burmistrza i skarbnika miasta radni po raz kolejny zdecydowali o nieprzyjęciu budżetu na rok 2020. Piątkowa sesja Rady Miejskiej miała tylko dwa, ale jakże ważne dla Świebodzic i mieszkańców projekty uchwał: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026 oraz  uchwały budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2020. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiony został zmodyfikowany o zmiany sugerowane przez radnych, w szczególności o zmniejszenie deficytu o 2 mln złotych, z kwoty 5 837 960 zł do kwoty 3 837 960 zł. Mimo podjętych rozmów i obszernego wyjaśnienia, udzielonego przez skarbnika gminy Luizę Gass-Sokólską, radni nie przyjęli projektu uchwały stosunkiem głosów: 7 za – 12 przeciw. Kolejnym punktem posiedzenia była uchwała budżetowa. Do projektu wprowadzono zmiany, wniesione przez radnych, czy też przez kluby Rady Miejskiej. Burmistrz miasta Paweł Ozga szczegółowo przedstawił projekt i odpowiadał na liczne pytania radnych. Do zgromadzonych zaapelowała również skarbnik miasta, która wyczerpująco przedstawiła korzyści wynikające z przyjęcia i negatywne skutki nieuchwalenia projektu budżetu. Po długiej dyskusji i przedstawieniu przez przewodniczących klubów oficjalnych stanowisk w sprawie, radni nie podjęli projektu uchwały budżetowej, stosunkiem głosów 8 za – 12 przeciw. – Dzisiejsza sytuacja jest dla mnie niezrozumiała i pokazuje, że nawet w tak małych gminach jak Świebodzice, polityka może wziąć górę nad współpracą i dbaniem o dobro mieszkańców. Odrzucony dziś przez Radę Miejską projekt budżetu, to wynik wielu kompromisów. Nieprzyjęcie tego projektu ma swoje konsekwencje zarówno dla inwestycji, które są prowadzone, jak i samych mieszkańców – podkreślał chwile po głosowaniu burmistrz Paweł Ozga.  Brak przyjęcia projektu budżetu zamyka na obecną chwilę realizację zadań. Tym samym zgodnie z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Regionalna Izba Obrachunkowa, w terminie do końca lutego br. ustali budżet Gminy Świebodzice w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *