Budżet Świdnicy przyjęty

Radni Rady Miejskiej Świdnicy podczas dzisiejszej sesji przyjęli budżet miasta na 2017 rok. Dochody miasta mają sięgnąć 218 milionów, a wydatki przekroczą 246 milionów złotych. Deficyt ma wynieść około 28 milionów złotych. Taki plan zakłada projekt budżetu, przygotowany przez władze miasta i pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

02

Miasto zaplanowało rekordową kwotę na inwestycje, wyniesie ona 58 mln zł. Środki przeznaczono przede wszystkim na infrastrukturę drogowo-chodnikową, budowę mieszkań socjalnych i chronionych, a także remonty pustostanów. Na liście są również remonty obiektów sportowych, rewaloryzacja Parku Centralnego, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa skrzyżowania Wodna-Mieszka oraz budowa kładki nad rzeką przy ul. Kraszowickiej.

Konstruując ten budżet skupiliśmy się na kilku przesłankach. Pierwsza to środki unijne. Chcemy sięgnąć po te pieniądze i pozyskać ich jak najwięcej, aby rozwój miasta przebiegał w dobrym tempie, spełniał oczekiwania mieszkańców, był magnesem przyciągającym młodych ludzi – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Deficyt zaplanowany w kwocie 28 milionów zł powinien w trakcie roku maleć. W budżecie nie ujęto po stronie dochodów środków, które miasto chce pozyskać m.in. z dotacji unijnych.

Zdecydowaliśmy, podobnie jak miało to miejsce przed rokiem, nie wpisywać planowanych dochodów z funduszy zewnętrznych. Uwzględniliśmy za to wydatki na te inwestycje. Musimy wykorzystać wszystkie możliwości zarówno unijne, jak i możliwość dofinansowania z innych źródeł. Liczne konkursy i środki zewnętrzne pozwolą na zmniejszenie deficytu w ciągu roku – zapewnia prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

04-wspolnota-przeciw

Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej na 2017 rok głosowało 16 radnych, przeciw było 5 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Taki kształt projektu budżetu gwarantuje stabilność finansową miasta i jednocześnie pozwala nam na realizację dużych inwestycji na które mieszkańcy Świdnicy czekają od lat. Tu mogę podać przykład Parku Centralnego, który będzie rewitalizowany z budżetu miasta oraz środków zewnętrznych jakie udało nam się pozyskać, przypomnę w kwocie ponad 9 mln zł – podkreśla Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

16 radnych głosowało za przyjęciem budżetu, 5 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Jak głosowały poszczególne kluby? Czytaj w najbliższym, papierowym wydaniu „Wiadomości Świdnickich”.

Wybrane zadania inwestycyjne planowane na 2017 rok to m.in.:

– remont Parku Centralnego,

– remont Parku Sikorskiego,

– przebudowa skrzyżowania Wodna-Mieszka,

– remonty chodników i parkingów,

– przebudowa ul. Przyjaźni,

– budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kazimierza Odnowiciela i Łukasińskiego,

– budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kopernika,

– budowa kładki nad rzeką przy ul. Kraszowickiej,

– adaptacja budynku przy ul. 1-Maja 23 na mieszkania chronione,

– adaptacja budynku przy ul. Traugutta 11 na mieszkania socjalne,

– przebudowa budynku Rynek 39/40 na centrum wspierania organizacji pozarządowych,

– dotacje do remontu zabytków,

– przebudowa stadionu miejskiego,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *