Budżet Obywatelski – lista zadań gotowa

Od 11 do 17 kwietnia świdniczanie będą mogli oddać głos w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego. Możliwy będzie wybór jednego zadania ogólnomiejskiego i jednego dzielnicowego. Te, które zyskają największe poparcie, zostaną zrealizowane.

budzet_kopia

Po ilości wniosków, jakie wpłynęły w ramach budżetu partycypacyjnego widać, że świdniczanie chcą świadomie kształtować i usprawniać swoje miasto. Liczę, że ich energia i entuzjazm przełoży się także na wysoką frekwencję podczas głosowania, do udziału w którym już teraz zachęcam – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Przypominamy, że w tej edycji Budżetu Obywatelskiego zmieniono zasady głosowania na projekty. Swój głos będzie można oddać przez cały tydzień na trzy sposoby, każdy będzie mógł wybrać wygodny dla siebie sposób głosowania – w wyznaczonych lokalach, elektronicznie, lub korespondencyjnie (uprawniony do głosowania mieszkaniec będzie mógł na koszt miasta oddać swój głos za pośrednictwem poczty wypełniając, a następnie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy specjalny formularz do głosowania). Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Lista propozycji zadań z podziałem na poszczególne dzielnice przedstawia się następująco:

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

Lp

Tytuł wniosku

Kwota w złotych

1

Poprawa wyglądu Sali teatralnej i holu Świdnickiego Ośrodka Kultury.

634 000,00 zł

2

Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy.

1 300 000,00 zł

3

Psi Park.

80 000,00 zł

4

Rewitalizacja Altany w Parku Młodzieżowym.

1 300 000,00 zł

5

Kursy komputerowe dla świdnickich Seniorów – przeciw wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.

50 000,00 zł

6

SPINACZ – letnia przestrzeń artystyczno – kulturalna na terenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

100 000,00 zł

7

Bezpieczna Świdnica – zakup defibrylatorów AED (lokalizacja sprzętu ratującego życia w różnych miejscach Świdnicy, o których poinformowani zostaną mieszkańcy Świdnicy).

45 000,00 zł

8

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników (nauczycieli) w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i MDK z terenu Świdnicy.

76 500,00 zł

9

To nie wstyd sprzątać po swoim psie! 33

60 000,00 zł

10

Adaptacja klas letnich na obiekt całoroczny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świdnicy.

1 300 000,00 zł

11

Gabloty ogłoszeniowe na terenie miasta.

40 000,00 zł

12

Wymiana słupów ogłoszeniowych należących do ŚOK.

151 000,00 zł

13

Twierdza Świdnicka – ścieżka edukacyjno – historyczna.

400 000,00 zł

14

Rozbudowa skateparku w Świdnicy, teren przy ul. Polna Droga

800 000,00 zł

15

Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację monitoringu miejskiego jego rozbudowę o kolejne punkty.

500 000 zł

16. Siłownia zewnętrzna nad zalewem Witoszówka.

120 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Młodych Południe

Lp.

Tytuł wniosku

Kwota w złotych

1

Remont chodnika – ul. Waryńskiego naprzeciwko bram 71 – 39 .

100 000,00 zł

2

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego od nr 69 – 91.

85 400,00 zł

3

Schody – podejście +20m chodnika – skrzyżowanie ulic: Jana Riedla, Wyszyńskiego i Marcinkowskiego.

60 000, 00 zł

4

Remont chodnika – ul. Waryńskiego (naprzeciwko bram 1-29) .

110 000,00 zł

5

Remont chodnika- ul. Dąbrowskiego, naprzeciwko bram 1-47 .

160 000,00 zł

6

Remont chodnika – ul. Dąbrowskiego (naprzeciwko bram 71-87) .

85 000,00 zł

7

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego od nr 4 do skrzyżowania z ul. E. Plater.

100 000,00 zł

8

Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Prądzyńskiego .

160 000,00 zł

9

Oświetlenie parkingu przy GPZ „Słotwina” przy ul. Prądzyńskiego, obok wieży ciśnień na Osiedlu Młodych- ul. E. Plater 2

80 000,00 zł

10

Wybudowanie zatoki przystankowej MPK przy ul. Prądzyńskiego od strony bloków mieszkalnych.

100 000,00 zł

Dzielnica Zachodnia

Lp.

Tytuł wniosku

Kwota w złotych

1

Budowa oświetlenia ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy.

192 000,00 zł

2

Budowa wiaty przystankowej przy ul. Fieldorfa oraz Okulickiego.

50 000,00 zł

3

Remont chodników na ul. T. Kościuszki na odcinku od wjazdu z ul. Wałbrzyskiej do styku początkowego z ul. Chopina.

192 000,00 zł

4

Remont nawierzchni ulicy oraz chodnika ul. Jesienna

100 000,00 zł

5

Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulicy Sybiraków.

98 800,00 zł

6

Budowa boiska wielofunkcyjnego w kwartale pomiędzy ul. Armii Krajowej, Wałbrzyska, Bartosza Głowackiego i Niecałej.

192 000, 00 zł

7

Modernizacja placu przy garażach – ul. Jałowcowa/Jarzębinowa.

192 000,00 zł

8

Wybudowanie chodnika dla ruchu pieszego od Wałbrzyskiej do Leśnej.

110 000,00 zł

9

Naprawa chodnika przy ul. Fryderyka Chopina w Świdnicy.

192 000,00 zł

10

Projekt rewitalizacji terenu zielonego pomiędzy ul. Okulickiego i Bora-Komorowskiego oraz I etap realizacji.

192 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Młodych Północ

Lp.

Tytuł wniosku

Kwota w złotych

1

Usunięcie zapadliska na całej szerokości ulicy Jasińskiego, Wyszyńskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.

20.000, 00 zł

2

Przebudowa chodnika pomiędzy budynkami Wyszyńskiego 6 do Słobódzkiego 11.

40.000, 00 zł

3

Budowa chodnika wzdłuż ul. Słobódzkiego przed budynkami 12-18a.

60 000,00 zł

4

Budowa parkingu przed budynkami Słobódzkiego 47-53 z wjazdem do Bema.

224 000, 00 zł

5

Budowa boksu śmietnikowego na odpady segregowane przy ul. Of. Oświęcimskich 44-46 oraz remont chodników należących do Gminy Miasto Świdnica.

134 000,00 zł

Dzielnica Południowa

Lp.

Tytuł wniosku

Kwota w złotych

1

Remont chodnika – przy parkingu na ul. Słowiańskiej (cmentarz komunalny).

80 000,00zł

2

Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Kraszowickiej.

30 000,00 zł

Dzielnica Kolonia

Lp.

Tytuł wniosku

Kwota w złotych

1

Przygotowanie planów zagospodarowania boisk sportowych na osiedlu Kolonia pod przyszłe inwestycje.

30 000,00 zł

2

Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych, Teren pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką.

32 000,00 zł

3

Rozbudowa placu zabaw o sprzęty dla dzieci 2-10 lat. Teren pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką.

32 000,00 zł

4

Wykonanie pasa zieleni wzdłuż drogi krajowej 35 przy osiedlu Kolonia – etap 1.

Teren od ul. Wokulskiego do ul. Akacjowej- wzdłuż drogi krajowej 35.

32 000,00 zł

Dzielnica Zarzecze

Lp.

Tytuł wniosku

Kwota w złotych

1

Przekształcenie boiska do piłki siatkowej na boisko wielofunkcyjne wraz z modernizacją- przy ul. Piotra Skargi.

200 000, 00 zł

2

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Okrężnej od numeru 22 do 32.

100 000,00 zł

3

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wierzbowej.

100 000,00 zł

4

Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzecze w Gimnazjum. NR 4.

100 000, 00 zł

5

Park zabaw linowy – ul. Kopernika.

208 000, 00 zł

6

Modernizacja placów zabaw przy ul. Piotra Skargi.

208 000,00zł

7

Budowa chodnika (ul. Francuska)

25 000,00zł

8

Budowa chodnika łączącego obie części ulic Jana Kilińskiego wzdłuż boiska do koszykówki.

30 000,00 zł

9

Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jodłowej

208 000,00 zł

10

Przebudowa, rozbudowa schodów wejściowych na mostek (kładkę) w ciągu ul. Okrężna- nad rzeką Bystrzycą.

120 000,00 zł

11

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej.

208 000,00zł

Dzielnica Centrum

Lp.

Tytuł wniosku

Kwota w złotych

1

Korekcja drzew w dzielnicy.

60 000,00 zł

2

Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały, w tym przebudowa i renowacja placu zabaw.

288 000,00 zł

3

Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25.

100 000,00 zł

4

Przebudowa oświetlenia pl. Grunwaldzkiego w Świdnicy.

70 000,00 zł

5

Siłownia zewnętrzna przy SP 6,

ul. Wodna 5-7.

30 000,00 zł

6

Nie na dziko”. Strefa relaksu w centrum miasta.

16 000,00 zł

7

Projekt zagospodarowania terenu wraz z budową parkingu- wewnątrz kwartału Teatralnej, Szpitalnej, Mennickiej, Pułaskiego.

70 000,00 zł

Dzielnica Śródmieście

Lp.

Tytuł wniosku

Kwota w złotych

1

Miejsce relaksu i aktywności”
kompleks sportowo – rekreacyjny przy Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy- projekt i I etap realizacji.

256 000,00 zł

2

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasińskiego od ul. Krętej do ul. Saperów.

90 000,00 zł

3

Rewitalizacja „Parku Wrocławskiego” znajdującego się w kwartale ulic: I Maja/Wrocławska/Saperów – projekt oraz I etap realizacji

256 000,00 zł

4

Remont nawierzchni ul. Kanonierskiej w Świdnicy.

100 000,00 zł

5

Remont chodnika przy ulicy św. Agnieszki.

100 000,00 zł

6

Rewitalizacja skweru u zbiegu Wałowej i Sikorskiego i Komunardów- etap 1.

256 000,00 zł

7

Projekt budowy parkingu samochodowego i rowerowego przy Centrum Przesiadkowym.

35 000,00 zł

8

Rozbudowa placu zabaw przy pl. Kombatantów wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowej.

150 000,00 zł

9

Rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ulicą 1-go Maja, Wrocławską, Szpitalną i Placem Kombatantów w Świdnicy.

256 000,00zł

10

Przebudowa ogródka Jordanowskiego na cele rekreacyjne.

100 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Zawiszów

Lp. Tytuł wniosku

Kwota w złotych

1

Zagospodarowanie placu zieleni za „Czerwona Torebką” na skwer rekreacyjny- etap 1.

144 000,00 zł

2

I etap realizacji projektu budowlanego terenów sportowo rekreacyjnych przy ul. ks. Barana (os. Zawiszów).

144 000,00 zł

3

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej przy ul. Kazimierza Wielkiego na wysokości sklepu Stokrotka, Pasażu Czerwona Torebka.

144 000,00 zł

4

Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych- teren za pawilonem „ Czerwona Torebka”.

144 000,00 zł

5

Powiększenie miejsca parkingowego i poszerzenie dojazdu do boksu z nieczystościami.

70 000,00 zł

6

Remont chodnika – ul. Pobożnego/H. Brodatego.

144 000,00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *