Budynek w Rynku do remontu

6,5 miliona złotych to kolejna kwota dofinansowania unijnego, jaką Świdnica otrzyma z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tym razem to środki na rewitalizację miejskich przestrzeni, czyli przebudowę ul. Siostrzanej oraz kwartału pomiędzy Rynkiem a ulicą Siostrzaną a także budynku Rynek 39 – 40. Wartość całego projektu to 9,8 mln złotych.

Budynek śródrynkowy po remoncie będzie udostępniony w części organizacjom pozarządowym. Na parterze znajdzie się profesjonalna i przestronna informacja turystyczna oraz klub dla seniorów i Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw. Obiekt zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne – w Rynku 39-40 zainstalowana będzie winda.

W ramach tego samego projektu nowego oblicza doczeka się ulica Siostrzana. Zaprojektowano nową nawierzchnię z kostki granitowej (zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków), przebudowę kanalizacji deszczowej oraz odnowienie chodników. Zamontowane zostaną nowe lampy oświetlenia ulicznego.

Podwórko zlokalizowane pomiędzy Rynkiem a ulicą Siostrzaną zyska na estetyce i funkcjonalności, pojawi się m.in. nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Na zaprojektowanych terenach zielonych posadzone zostaną nowe byliny, krzewy ozdobne oraz drzewa niskopienne. Zaplanowano także wybudowanie zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów oraz posadowienie nowych elementów małej architektury, czyli ławek, stojaków rowerowych, koszy na śmieci oraz trejaży.

Rozpoczęliśmy od remontów zabytkowych kamienic w Rynku, udzielając wspólnotom mieszkaniowym dofinansowania na te prace. Tym razem, dzięki wsparciu ze środków unijnych ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej uda nam się wyremontować ostatni fragment bloku śródrynkowego, który odstawał estetyką od otaczających go kamieniczek. Zyska on nowe funkcje i stanie się centrum kulturowo-społecznym – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

– To pierwszy świdnicki projekt, który uzyska w ramach priorytetu związanego z rewitalizacją miejskich przestrzeni, dofinansowanie. Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia, w tym między innymi na konkurs, w którym startowały wspólnoty mieszkaniowe – zaznacza Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *