Blisko 800 tysięcy w rękach mieszkańców sołectw

To będzie już 9 rok z Funduszem Sołeckim w gminie Świdnica. W 2018 roku do dyspozycji 33 sołectw będzie ponad 738 tys. złotych. To o 121 tys. więcej niż w roku bieżącym.

Właśnie tym zagadnieniom poświęcona była kolejna w tym roku narada sołtysów. Jesteśmy jedną z tych gmin, które dobrze realizują fundusz sołecki. Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć, że fundusz służy poprawie warunków życia mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy, aby w przyszłorocznym podziale środków zabezpieczyć większe kwoty z przeznaczeniem na estetykę wsi. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku, które muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Przypominamy, iż uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski  należy składać  najpóźniej do 30 września 2017 r. Aby wniosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U 2014, poz. 301 z późn. zm.).

W ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok mieszkańcy 33 sołectw będą mogli wykorzystać 738 428,95 zł. W porównaniu z rokiem bieżącym kwota ta będzie wyższa o 121 926 38 zł.

Największe i zarazem maksymalne kwoty będą w dyspozycji 7 sołectw: Grodziszcze, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Mokrzeszów, Pszenno, Słotwina, Witoszów Dolny  tj. 35 394,19 zł. Najmniejszą kwotą tj. 10 476,68 zł dysponować będzie sołectwo Jakubów z liczbą mieszkańców 96.

Zachęcamy mieszkańców gminy do licznego udziału w zebraniach dot. podziału środków, które odbędą się w każdym z 33 sołectw. Szczegółowe informacje dostępne są u sołtysów wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *