Będzie nowy most w Szczepanowie

Zgodnie z planem rozpoczęły się prace na moście w Szczepanowie.

1-Remont mostu w Szczepanowie25

W lipcu br. Gmina Marcinowice uzyskała promesę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadanie „Odbudowa mostu nad potokiem Czarna Woda w Szczepanowie km 31+720 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013 r.)„.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniona została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Mostowych Patrycja Gosthorska ze Strzelina, składając ofertę jako jedyna.

Na moście wykonanych zostanie szereg prac. W celu utrzymania jego nośności i bezpiecznej dalszej eksploatacji wykonane zostaną roboty budowlane, które obejmą m.in.: wzmocnienie przyczółków mostu poprzez wykonanie ławy betonowej połączonej z umocnieniem cieku w formie płyty betonowej a dno cieku umocnione zostanie żelbetonem. Wykonane zostaną nowe barierki, całość konstrukcji zostanie oczyszczona i pomalowana dwukrotnie farbami chemoutwardzalnymi. Zakres remontu nie spowoduje zmniejszenia światła dla przepływu wody w potoku Czarna Woda.

Inwestycja ta była niezwykle potrzebna. Jak mówi wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski – Stan mostu był tak zły, że w każdej chwili groziło katastrofą budowlaną.

Wartość zadania wynosi 222 317,75 zł brutto, a termin wykonania prac przewiduje się na 31 października 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *