Będą weekendowe dyżury pediatryczne?

jedynka 1

jedynka 1Wizyta bezpośrednio u pediatry w weekend czy święta jest obecnie niemożliwa do zrealizowania, chyba że prywatnie za dodatkową opłatą. Ten stan nie podoba się świdnickim mamom, które w trosce o własne dzieci i domowy budżet, wystosowały apel do Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

 Wizyta bezpośrednio u pediatry w weekend czy święta jest obecnie niemożliwa do zrealizowania, chyba że prywatnie za dodatkową opłatą. Ten stan nie podoba się świdnickim mamom, które w trosce o własne dzieci i domowy budżet, wystosowały apel do Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

jedynka 1

 

Mamy waleczne

Zrzeszone w stowarzyszeniu „Mamy co kochamy” panie, postanowiły zawalczyć o dodatkową opiekę i w swoim liście proszą o organizację w Świdnicy weekendowych i świątecznych dyżurów dla wszystkich dzieci do 18 roku życia.

Taka dodatkowa usługa medyczna ułatwi życie nie tylko rodzicom i ich dzieciom, które w końcu będą miały specjalną, należytą opiekę medyczną, ale i wszystkim mieszkańcom powiatu. Jak wskazują ostatnie dane w powiecie świdnickim przybywa małych obywateli, tym samym rośnie zapotrzebowanie na opiekę pediatryczną. Tymczasem rozwiązanie przyjęte w powiecie świdnickim, a więc nocna i świąteczna pomoc w nagłych wypadkach świadczona przez personel pogotowia ratunkowego w Świdnicy, bez dyżuru lekarza pediatry, nie jest dla nas (rodziców) zadowalająca – piszą w swoim liście mamy. – Częstokroć obawy rodzica co do zdrowia dziecka są bagatelizowane przez personel pogotowia. Dodatkowo na poczekalni dzieci muszą czekać w kolejce z chorymi dorosłymi osobami. Zdarzają się sytuacje, że pierwszeństwo przed chorymi maluchami mają osoby w stanie nietrzeźwym doprowadzane przez policję na badania alkomatem! Przy tym nasze dzieci muszą patrzeć na to, jak funkcjonariusze policji wprowadzają takie osoby zakute w kajdanki, co z pewnością nie jest dobre dla ich stanu psychicznego. (…) Chcemy, by w powiecie świdnickim opieka zdrowotna najmłodszych była standardem, a nie dobrem luksusowym dla osób, które posiadają zasoby finansowe na prywatną opiekę medyczną – wyrażają uzasadniony żal świdniczanki.

Starostwo ze zrozumieniem przyjmuje uwagi dotyczące wspólnej poczekalni w pogotowiu dla dorosłych i dzieci, co naraża niekiedy dzieci na kontakt z osobami nietrzeźwymi lub zatrzymanymi do osadzenia, jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że nie uda się tych problemów uniknąć, również w nowej siedzibie pogotowia ratunkowego.

 

Poparcie z Warszawy

Rzecznik Praw Dziecka zapoznał się z pismem rodziców aprobując ich postulaty. W tej sprawie również skierował list do Przewodniczącego Rady Powiatu Świdnickiego Krzysztofa Sołtysa.

Po zapoznaniu się z treścią petycji stwierdzam, że zawarte w niej postulaty w pełni zasługują na moje poparcie. Jako Rzecznik Praw Dziecka uważam, że udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci w dni wolne od pracy w innym, niż Pogotowie Ratunkowe miejscu, jest ze wszech miar pożądane. Ponadto, zapewnienie dziecku badania przez lekarza pediatrę przyspiesza proces postawienia diagnozy, a przez to gwarantuje otrzymanie szybkiej pomocy medycznej, nie zaś pomocy doraźnej – argumentuje Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka w swoim stanowisku podkreśla także kwestię zdrowia psychicznego – stoi on na stanowisku, że udzielanie pomocy medycznej dzieciom na pogotowiu, gdzie przyjmowane są, bądź oczekują na przyjęcie osoby dorosłe, nie gwarantuje dzieciom bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego.

Chore dzieci są często narażone na obserwowanie budzących lęk scen będących następstwami zachowań osób nietrzeźwych czy pacjentów po wypadkach będących w ciężkim stanie itp. – pisze Marek Michalak prosząc starostwo powiatowe o rozważenie możliwości realizacji postulatu zgłoszonego przez rodziców małoletnich mieszkańców miasta.

 

Co się da zrobić?

Zarząd Powiatu Świdnickiego ze zrozumieniem przyjął petycję dotyczącą stworzenia w Świdnicy w dniach wolnych od pracy dyżurów pediatrycznych, ale jak się okazuje wcielenie tego zadania w życie, nie będzie takie łatwe i wymaga czasu.

Zrozumiała jest troska o prawidłowy rozwój dziecka i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego najmłodszym mieszkańcom powiatu świdnickiego. Niestety temat jest bardzo trudny do realizacji i władze powiatu dysponują niewielkimi możliwościami, aby go skutecznie wdrożyć – otrzymujemy odpowiedź, w której podkreśla się, że problem właściwego dostępu do świadczeń opieki pediatrycznej w dniach wolnych od pracy nie jest problemem wyłącznie naszego powiatu.

– Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) to Narodowy Fundusz Zdrowia wyznacza zakres i sposób realizacji świadczeń zdrowotnych w Polsce. Określa jakość i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeprowadza konkursy ofert, rokowania i zawiera umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wyjaśnia starostwo.

W ramach realizacji powyższych zadań Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu w roku 2010 ogłosił konkurs ofert m.in. dla powiatu świdnickiego na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. NFZ nie wymagał, aby świadczeń w tym zakresie udzielali lekarze pediatrzy, a do konkursu przystąpił tylko jeden podmiot tj. SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. To właśnie z nim Fundusz zawarł umowę.

 

Jest nadzieja!

W ramach tej umowy, świadczeń w dni robocze od godz. 18.00 do 8.00, a w dni wolne od pracy całodobowo, udziela 4 lekarzy dyżurnych. Dwóch w Świdnicy, jeden w Strzegomiu oraz jeden w Świebodzicach, zatrudniony w NZOZ „Mikulicz” jako podwykonawca w ramach umowy zawartej z pogotowiem. Jest to umowa niezależna od podstawowej umowy, jaką posiada SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy na ratownictwo medyczne. Umowa ta wygasa z dniem 31 grudnia 2015 r..

W Polsce brakuje lekarzy pediatrów. Problem dostępu szczególnie młodszych dzieci do lekarzy pediatrów powinien znaleźć, mimo problemów kadrowych rozwiązanie na szczeblu krajowym – zwraca uwagę Krzysztof Sołtys, choć zapowiada podjęcie działania w temacie. – Poruszę między innymi. tę sprawę w trakcie planowanego lutym br. spotkania z Wiolettą Niemiec, dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Zobowiązałem dyrektora SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy do podjęcia po raz kolejny działań w celu pozyskania dodatkowych lekarzy pediatrów na dyżury w ramach nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej, szczególnie w dni wolne od pracy. Problem, jak sygnalizuje dyrekcja pogotowia, polega na tym, że jest niewielu chętnych pediatrów na ich podjęcie, z reguły lekarze ci są już zatrudnieni w kilku placówkach – nakreśla Sołtys. – Dyrekcja pogotowia poczyni starania w sprawie pozyskania lekarzy pediatrów, poprzez ogłoszenia w prasie codziennej i specjalistycznej. W przypadku ogłoszenia przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu postępowania konkursowego na udzielanie od dnia 1 stycznia 2016 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, oferty rozważy dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy.

Napisz do autora: marlenamech@swidnickie.pl

foto: Wiktor Bąkiewicz

{fcomment}

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *