Będą się tłumaczyć

aquarius

aquariusDZIERŻONIÓW. Niedopełnienie obowiązków służbowych i przekroczenie uprawnień, polegające na zaniechaniu wyznaczania ratownikom stanowisk pracy….

Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie skierował akt oskarżenia przeciwko Danucie P. – obecnej Kierownik oraz Andrzejowi Ś. – poprzedniemu Dyrektorowi zakładu budżetowego Gminy Bielawa pod nazwą Pływalnia Miejska „Aquarius”, zarzucając im niedopełnienie obowiązków służbowych i przekroczenie uprawnień, polegające na zaniechaniu wyznaczania ratownikom stanowisk pracy w postaci wskazania do pilnowania określonych niecek basenu, zaniechaniu zapewnienia w ustalonych okresach świadczenia pracy w trakcie dyżuru na basenie przez określoną przepisami prawa minimalną ilość ratowników oraz zlecanie ratownikom wykonania czynności poza terenem basenu i nie związanych z nadzorem nad osobami kąpiącymi się bez zapewnienia ich zastępstwa.

aquarius

Akt oskarżenia jest wynikiem ustaleń śledztwa prowadzonego przez dzierżoniowską prokuraturę w związku ze śmiercią Bogusława B. w dniu 13 marca 2010r. na terenie pływalni w Bielawie. W toku śledztwa ujawniono, że przez lata za wiedzą i przyzwoleniem kierownictwa Pływalni Miejskiej „Aquarius” w Bielawie funkcjonował nieprawidłowy system organizacji pracy ratowników, polegający na braku wyznaczania niecki do pilnowania na danej zmianie określonemu ratownikowi, braku zapewnienia pracy przez minimalną ilość (trzech) ratowników na zmianie, braku nadzoru nad wypełnianiem książki dyżurów przez ratowników (brak wielu podpisów) czy też na wydawaniu bezprawnych poleceń wykonywania przez ratowników pełniących dyżur na danej zmianie, prac poza basenem bez zapewnienia ich zastępstwa w tym czasie, a polegających na przykład na odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem chodników przed basenem, odwiezieniu do pobliskiego supermarketu wózków sklepowych oraz wymiany uszkodzonych lampek choinkowych. Przyjęto, że takie zachowanie osób kierujących pływalnią było zachowaniem na szkodę interesu publicznego w postaci bezpieczeństwa życia i zdrowia klientów w/w obiektu.

 

Śledztwo w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci Bogusława B. w dniu 13 marca 2010r. w Bielawie przez ratownika Pływalni Miejskiej „Aquarius” polegającego na zaniechaniu obserwacji niecki basenu sportowego i pływających w niej ludzi oraz zbyt późnym wyciagnięciu z wody ciała pokrzywdzonego w wyniku czego nastąpiło jego utonięcie – zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa.

Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego nie pozwoliła bowiem na ustalenie, który z trzech ratowników pełniących służbę w trakcie rannej zmiany w dniu 13.03.2010r. na terenie hali basenowej Pływalni Miejskiej „Aquarius” w Bielawie był odpowiedzialny za pilnowanie niecki sportowej. Tym samym nie sposób ustalić, który z ratowników niewłaściwie wykonując swoje obowiązki oraz nie udzielając w odpowiednim czasie pomocy pływającemu w tej niecce Bogusławowi B. doprowadził poprzez swoje zaniechanie do jego śmierci.

 

źródło: doba.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *