Badanie GUS

W dniach od 16 września do 16 grudnia 2019 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie reprezentacyjne, dotyczące oceny obecnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa i jej uwarunkowań.

Zebrane informacje są wykorzystywane na potrzeby statystyki w dziedzinie zdrowia oraz tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i europejskim. Badanie prowadzone jest w cyklu co 5 lat, w którym objętych jest około 24 tysiące gospodarstw domowych w kraju i dostarcza kompleksowej wiedzy o sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski na podstawie subiektywnych ocen respondentów, które potem przedstawiane są na tle innych krajów Unii Europejskiej. W badaniu ankieterzy pytają o: skład osobowy gospodarstwa domowego, stan zdrowia, problemy zdrowotne, chorobowość, wypadki i urazy, zdrowie psychiczne, korzystanie z opieki zdrowotnej, korzystanie z profilaktyki zdrowotnej oraz determinanty zdrowia – aktywność fizyczną, nawyki żywieniowe i styl życia. Badanie polega na zebraniu informacji przez ankietera w czasie rozmowy z respondentem, w wylosowanym mieszkaniu. Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego posiadającego legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Wszyscy ankieterzy posiadają legitymacje wydane przez właściwy urząd statystyczny. Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej tel. 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu tel. 71 3716 333, 71 3716 389.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *