65 wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Zakończono zbieranie wniosków do 4.edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 65 propozycji projektów zadań inwestycyjnych. Będą one teraz sprawdzane przez Zespół Weryfikacyjny, zgodnie z zasadami legalności, gospodarności i celowości. Ogłoszenie listy propozycji projektów inwestycyjnych, które zostaną poddane konsultacjom społecznym, nastąpi do 18 września br.

Po liczbie wniosków, jakie wpłynęły widać, że świdniczanie zdają sobie sprawę, że budżet partycypacyjny to doskonałe narzędzie do wprowadzania realnych zmian w najbliższym otoczeniu. Mamy nadzieję, że w tym roku frekwencja w głosowaniu będzie wyższa niż w ostatnich latach, dlatego też dużą wagę przykładamy do promowania idei budżetu obywatelskiego zwłaszcza wśród młodzieży. Dajemy też szerokie możliwości, jeśli chodzi o samo głosowanie, będzie można oddać głos korespondencyjnie, elektronicznie albo też osobiście w wielu punktach na terenie miasta – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydent Świdnicy.

Wśród propozycji zadań do realizacji znalazły się m.in.: rozbudowa skateparku nad zalewem Witoszówka, budowa psiego parku czy też mini miasteczka ruchu drogowego. Najwięcej jest wniosków dotyczących budowy placów zabaw oraz remontów chodników.

Pula pieniędzy na realizację projektów dzielnicowych przedstawia się następująco:

– Centrum 288 000,00 zł

– Śródmieście 256 000,00 zł

– Osiedle Młodych Południe 160 000,00 zł

– Osiedle Młodych Północ 224 000,00 zł

– Osiedle Zawiszów 144 000,00 zł

– Osiedle Zarzecze 208 000,00 zł

– Dzielnica Kolonia 32 000,00 zł

– Dzielnica Południowa 96 000,00 zł

– Dzielnica Zachodnia 192 000,00 zł

Dla dzielnicy, w której odnotowana zostanie największa frekwencję przewidziano dodatkowy bonus pieniężny w wysokości 30 tys. zł.

Głosowanie rozpocznie się 2 października i potrwa dwa tygodnie, czyli do 15 października. Odbywać się będzie ono tak jak w zeszłym roku, czyli poprzez oddanie głosu osobiście w wyznaczonych lokalach, a także w formie elektronicznej oraz korespondencyjnie. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Przypomnijmy, że do tej pory w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano w mieście kilkadziesiąt zadań, a wśród nich znalazły się m.in.: rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały, budowa kompleksów sportowych przy Gimnazjum nr 2 i 4, nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna pomiędzy ulicami Przemysłową i Mazowiecką czy też remonty chodników przy ul. Tadeusza Kościuszki, Henryka Pobożnego i Henryka Brodatego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *