60 tysięcy dla aktywnych mieszkańców

Po raz kolejny mieszkańcy Świdnicy mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej. W tym roku z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 60 tys. zł.

kasa

Zakres działań w ramach inicjatywy lokalnej nie może wychodzić poza zadania gminy. A te mieszczą się w przykładowych zakresach: budowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury będących własnością gminy; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości; działalność na rzecz mniejszości narodowych; promocja i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki.

Sednem realizacji inicjatyw lokalnych jest nie tylko to, że mieszkańcy zgłaszają wnioski w sprawie konkretnych realizacji, ale biorą w nich także aktywny udział. Poza dobrym pomysłem grupa musi zaproponować wkład własny, niezbędny do realizacji zgłoszonego projektu, niekoniecznie finansowy. Może być on rzeczowy, bądź w formie prac społecznych. Wniosek może zgłosić nieformalna grupa mieszkańców lub organizacja społeczna.

wito_Ulicy_stoisko_Obitych_Garw_i_Wege_Wiktu_2

W ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu inicjatywy lokalnej zrealizowano m.in. pierwszy w Świdnicy turniej „Speed stacks”, „Święto Ulicy Kościelnej”, którego celem była integracja mieszkańców, zachęta do wspólnych działań artystycznych, jak i możliwość spędzenia wolnego czasu w nieco zapomnianym miejscu oraz półkolonie dla grupy ponad 30 dzieci, które wolny od nauki czas spędzały aktywnie uczestnicząc w licznych warsztatach, grach i zabawach.

– Chcemy, aby mieszkańcy mieli jak największy wpływ na miasto, dlatego zachęcamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. To doskonała okazja dla aktywnych ludzi z pomysłem na jego realizację. Takie działania integrują lokalną społeczność, budują więzi międzyludzkie, a jednocześnie wpływają pozytywnie na tkankę miejską i pozwalają kształtować ją wedle potrzeb. Przy tej okazji zachęcam także do udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Aby móc skorzystać z dofinansowania w ramach inicjatywy lokalnej wystarczy tylko wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania w urzędzie lub na stronie um.swidnica.pl ) i dostarczyć go w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Świdnicy lub w formie elektronicznej na adres um@um.swidnica.pl, przy czym wniosek ten musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do projektu składanego przez grupę inicjatywną należy dołączyć m.in. listę osób wchodzących w skład grupy, w imieniu której wniosek jest składany.

Jego dalszą analizą pod względem formalnym zajmą się urzędnicy, po czym trafi on do oceny merytorycznej przez powołany przez Prezydent Świdnicy zespół roboczy. Wnioski będą oceniane zgodnie z kryteriami oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Te, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną skierowane do realizacji. Szczegółowych informacji odnośnie projektu udziela Krystian Werecki, pełnomocnik prezydenta ds. aktywności obywatelskiej w pok. 115 Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Mateusz Jadach

Biuro Prezydenta Miasta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *