Dyrektor NFZ w Świebodzicach

Po raz pierwszy w historii istnienia NFZ dyrektor dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia gościł w Świebodzicach. Andrzej Oćwieja pojawił się w mieście na zaproszenie burmistrza Bogdana Kożuchowicza oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Zdrowia Adriana Szewczyka, by przedstawić aktualną sytuację w ochronie zdrowia.

Na spotkaniu w ratuszu był obecny także Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński i Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans. – Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji w służbie zdrowia, nowych rozwiązań, sieci szpitali, zapewnienia w powiecie świdnickim opieki na poziomie ZOL (zakładów opiekuńczo- leczniczych), a także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jest to temat, który ma szczególne znaczenie, dlatego staramy się monitorować sytuację, bu nie dopuścić do ewentualnego pogorszenia się dostępności do opieki zdrowotnej w jakimkolwiek zakresie w odniesieniu do mieszkańców Świebodzic. Tym bardziej, że mamy na swoim terenie szpital i liczne przychodnie – podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Dyrektor Andrzej Oćwieja zadeklarował przekazywanie bieżących informacji o pojawiających się zmianach i aktach prawnych. Ma to istotne znaczenie, bo według zamierzeń w niedalekiej przyszłości NFZ zastąpiony zostanie prawdopodobnie strukturami w administracji rządowej, czyli w naszym przypadku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *